برنامه جلسات > هیأت امناء

بر اساس اعلام مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، نشست آتی هیأت امناء در تاریخ 1396/4/31 از ساعت 9 تا 11 برگزار خواهد گردید.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند