برنامه جلسات > هیأت امناء

بر اساس اعلام مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه، اولین نشست هیأت امناء در سال 1397، روز دوشنبه مورخ 1397/5/1 از ساعت 14 تا 16 برگزار خواهد شد.


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند