برنامه جلسات > کمیسیون دائمی

بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل آمده با مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه و رئیس محترم کمیسیون دائمی، نشست آتی کمیسیون دائمی هیأت امناء در تاریخ 8/10/1395 از ساعت 8 تا 10 در محل سالن جلسات مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه واقع در طبقه دهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد گردید.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند