برنامه جلسات > کمیسیون دائمی

بر اساس هماهنگی‌های  به‌عمل‌آمده  با مرکز  هیأت‌های  امناء  و هیأت‌های ممیزه  و رئیس محترم کمیسیون دائمی، نشست آتی کمیسیون دائمی هیأت امناء در تاریخ 1397/4/6 در محل سالن جلسات مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه برگزار خواهد گردید.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند