برنامه جلسات > کمیسیون دائمی

بر اساس هماهنگی‌های  به‌عمل‌آمده  با مرکز  هیأت‌های  امناء  و هیأت‌های   ممیزه  و رئیس محترم  کمیسیون دائمی، نشست  آتی کمیسیون دائمی هیأت   امناء در  تاریخ 19/12/1395 از ساعت 10 تا 12 در محل سالن جلسات شهید ایزدی واقع در طبقه دوم دانشگاه بوعلی سینا برگزار خواهد گردید.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند