دکتر محمد فرهادی
وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری- رئيس هیأت امناء
دکتر منصور غلامی
رئيس محترم دانشگاه بوعلی سينا- دبير هيأت امناء
آقای محمد ناصر نيکبخت
استاندار محترم همدان و عضو هيأت امناء
دکتر محمدعلی زلفی گل
عضو محترم هيأت علمی دانشگاه بوعلی سينا و عضو هيأت امناء
دکتر غلامحسين مجذوبی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیأت امناء
دکتر عبدالرضا باقری
مشاور محترم وزير و رئيس مرکز هيأت‌های امناء و هيأت‌های ممیزه
دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
آقای امير خجسته
نماينده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هيأت امناء
دکتر رضا طلائی نيک
عضو محترم هيأت امناء
خانم فرحناز صبوحی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند