دکتر محمد فرهادی
وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری- رئيس هیأت امناء تاتاریخ 1396/8/6
دکتر منصور غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری - رئیس هیأت امناء از تاریخ 1396/8/7
دکتر منصور غلامی
رئيس محترم دانشگاه بوعلی سينا- دبير هيأت امناء
دکتر یعقوب محمدی فر
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا - دبیر هیأت امناء از تاریخ 1396/8/6
دکتر عبدالرضا باقری
مشاور محترم وزير و رئيس مرکز هيأت‌های امناء و هيأت‌های ممیزه
دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
خانم فرحناز صبوحی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر بهمن حياتی
رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/12/16
دکتر منوچهر بابائی پور
سرپرست دانشگاه ملایر تا تاریخ 1397/1/17
دکتر محمد ملکی
سرپرست دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء از تاریخ 1397/1/18
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند