وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری- رئيس هیأت امناء تاتاریخ 1396/8/6

دکتر محمد فرهادی
تحصیلات:  دکترای تخصصی گوش و حلق و بینی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  021- 82234020
آدرس:  تهران- شهرک قدس-خ خوردین- خ هرمزان-نبش پیروزان جنوبی - ساختمان وزارت علوم- طبقه 15
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند