رئيس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هيأت امناء

دکتر محمود نيلی
تحصیلات:  دکتری عمران
مرتبه علمی:  دانشيار
ایمیل:  nili36@yahoo.co.uk
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/m-nili/
تلفن:  081-38380560
آدرس:  همدان- بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند