وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری - رئیس هیأت امناء از تاریخ 1396/8/7

دکتر منصور غلامی
تحصیلات:  دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی:  استاد
آدرس:  تهران- شهرک غرب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 

 

 

رئيس محترم دانشگاه بوعلی سينا- دبير هيأت امناء

دکتر منصور غلامی
تحصیلات:  دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  mgholami@basu.ac.ir
وب سایت:  http://research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=553
تلفن:  081-38273952
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- طبقه دوم- دفتر ریاست
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند