عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیأت امناء

دکتر غلامحسين مجذوبی
تحصیلات:  دکتری مکانيک
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  gh_majzoobi@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/gh-majzoobi/
آدرس:  همدان- بلوار شهيد احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سينا- دانشکده فنی و مهندسی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند