دکتر مصطفی معین
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیأت امناء
دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیأت امناء
دکتر مرتضی مموئی
رییس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امناء
دکتر محمدمهدی خدایی
رییس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امناء
دکتر سید مهدی رضوی روحانی
رییس دانشگاه ارومیه و دبیر هیأت امناء
بهاء‌الدین شریعت
مدیرکل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی
مهندس اسماعیل آوینی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
علی کبیری
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر حسن کی‌پور
رییس دانشگاه بوعلی سینا
دکتر سید یحیی یثربی
سرپرست دانشگاه کردستان
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند