دکتر مصطفی معین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر مسعود شمس‌بخش
عضو هیأت امناء
مهندس محمدحسین مقیمی
عضو هیأت امناء
دکتر جعفر میلی منفرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر منصور غلامی
رییس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
مهندس عبدالمحمد زاهدی
عضو هیأت امناء
دکتر مرتضی مموئی
رییس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امناء
دکتر علی جابریان همدانی
عضو هیأت امناء
دکتر سید مهدی رضوی روحانی
رییس دانشگاه ارومیه و دبیر هیأت امناء
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند