دکتر مصطفی معین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر جعفر میلی منفرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر منصور غلامی
رییس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دکتر مرتضی مموئی
رییس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امناء
دکتر سید مهدی رضوی روحانی
رییس دانشگاه ارومیه و دبیر هیأت امناء
دکتر علی وطنی
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها
دکتر خسرو پیری
رئیس دانشگاه ایلام
دکتر عیسی نخعی
رئیس دانشگاه کردستان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند