دكتر اردشير خزائي
عضو هیأت امناء
دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر حسينعلي زارعي
عضو هیأت امناء
دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر محمدعلی زلفی گل
رئیس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دكتر ابراهيم كارخانهء
عضو هیأت امناء
سيد محمد كاظم حجازي
عضو هیأت امناء
دکتر مهدی ايرانمنش
رئيس مركز هيأت‌هاي امنا و هيأت‌های مميزه
دكتر سعيد سمنانيان
مشاور وزير و رئيس مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌های مميزه
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند