کرم رضا پيريائی
عضو هیأت امناء
دکتر حسن مسلمی نائينی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
دکتر علی الهيار ترکمن
نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
دکتر حسن زمانیان
رئیس دانشگاه ملایر
دكتر بهمن امانی
رئیس دانشگاه ملایر
دكتر حسن كي پور
سرپرست دانشگاه صنعتي همدان
دکتر موسی اعظمی
سرپرست دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی
دکتر عبداله عطایی
سرپرست دانشگاه نهاوند
 |<  <  1 2 >  >|
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند