دکتر کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر رضا فرجی دانا
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر محمدعلی زلفی گل
رئیس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دکتر مهدی ايرانمنش
رئيس مركز هيأت‌هاي امنا و هيأت‌های مميزه
دكتر سعيد سمنانيان
مشاور وزير و رئيس مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌های مميزه
دکتر حسن مسلمی نائينی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
دکتر علی الهيار ترکمن
نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
دکتر حسن زمانیان
رئیس دانشگاه ملایر
دكتر بهمن امانی
رئیس دانشگاه ملایر
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند