مشاور وزير و رئيس مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌های مميزه

دكتر سعيد سمنانيان
تحصیلات:  تخصص فیزیولوژی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  ssemnan@modares.ac.ir
آدرس:  دانشگاه تربیت مدرس
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند