رئيس مركز هيأت‌هاي امنا و هيأت‌های مميزه

دکتر مهدی ايرانمنش
تحصیلات:  دکتری
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  imehdi@aut.ac.ir
وب سایت:  http://aut.ac.ir/imehdi
آدرس:  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی دریا
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند