وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر کامران دانشجو
تحصیلات:  دکتری مکانیک
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  kdaneshjo@iust.ac.ir
وب سایت:  http://www.iust.ac.ir/find-16.2041.1680.fa.html
تلفن:  021- 77240540-50
تلفن داخلي:  2906
آدرس:  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران،
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند