عضو هیأت امناء

دکتر حسينعلي زارعي
تحصیلات:  دکتری شیمی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  zareih@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/h-zaraei/
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده شیمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند