دکتر محمدمهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر اردشیر خزایی
رییس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دکتر ابراهیم کارخانهء
عضو هیأت امناء
دکتر محمدعلی زلفی گل
سرپرست دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها
دکتر بهروز مرادی
عضو هیأت امناء
دکتر حسن مسلمی نائینی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
دکتر محمدعلی زلفی گل
عضو هیأت امناء
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند