دکتر محمدمهدی زاهدی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر اردشیر خزایی
رییس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دکتر محمدعلی زلفی گل
سرپرست دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
دکتر مهدی ایرانمنش
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها
دکتر حسن مسلمی نائینی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
دکتر محمد حسن صادقی مقدم
نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
علی الهیار ترکمن
نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
دکتر حسن زمانیان
رئیس دانشگاه ملایر
دکتر محمدحسن مرادی
مسئول راه اندازی دانشگاه صنعتی همدان
دکتر حسن کی‌پور
سرپرست دانشگاه صنعتی همدان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند