دکتر جعفر توفیقی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
دکتر منصور غلامی
رئیس دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء
علی وطنی
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هیأت‌های امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه‌ها
دکتر حسن مسلمی نائینی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
دکتر غلامحسین رحیمی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
دکتر علیرضا ایلدرمی
رئیس مجتمع آموزش عالی ملایر
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند