رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا- دبیر هیأت امناء تا تاریخ 1396/8/5

دکتر منصور غلامی
تحصیلات:  دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  mgholami@basu.ac.ir
وب سایت:  http://research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=553
تلفن:  081-38273952
تلفن داخلي:  411
آدرس:  همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- طبقه دوم
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند