عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی

دکتر اردشیر خزایی
تحصیلات:  دکتری شیمی
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  khazaei_1326@yahoo.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/khazaei/
آدرس:  همدان- بلوار شهید فهمیده- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده شیمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند