مشاور محترم حقوقی ریاست دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی

دکتر فریدون جعفری
تحصیلات:  دکتری حقوق
مرتبه علمی:  دانشیار
ایمیل:  jafari.fereydoon@gmail.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/jafari/
تلفن:  081-38380891
آدرس:  همدان-بلوار شهید احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- طبقه دوم دفتر حقوقی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند