رئیس دبيرخانه هيأت امناء

سيده معصومه موسوی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد
ایمیل:  omana@basu.ac.ir
تلفن:  081- 38381380
تلفن داخلي:  491
آدرس:  سازمان مرکزی- طبقه دوم- دبیرخانه هیأت امناء
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند