کد خبر: 19196    1398/05/06
برگزاری دومین نشست از دوره هشتم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا
اولین نشست هیأت امنای دانشگاه در سال 1398 برگزار شد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند