صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم، مورخه 1398/5/2

پیوست های جلسه مذکور

 پیوست شماره 1: دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

 

پیوست شماره 2: اصلاحیه دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی مؤسسات عضو

 

پیوست شماره 3: شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی (حداکثر 7 پایه) به اعضای هیأت علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و مجتمع آموزش عالی نهاوند

 

پیوست شماره 4: شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا

 

پیوست شماره 5: شهریه آموزشی و رفاهی زبان‌آموزان غیربورسیه مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم، مورخه 1397/12/22 

 

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1: دستورالعمل نحوه پرداخت به اتباع خارجی

 

 

 

 

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخ 1397/05/01

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1: اصلاحیه مواد 96، 97 و 98 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

 

پیوست شماره 2: اصلاح موادی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

 

 

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1396/12/14

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1: هزینه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو در همایش‌های علمی خارج از کشور


پیوست شماره 2: شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر


پیوست شماره 3: جدول جوایز نقدی مقام‌آوران مسابقات ورزشی دانشگله‌های بوعلی سینا، ملایر، صنعتی همدان و نهاوند در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی


پیوست شماره 4: شهریه دوره‌های آموزش محور و پژوهش محور دانشگاه بین‌المللی گروه D8   

 

 

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخ 1396/4/31

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 2: آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌های عضو

 

پیوست شماره 3: گزارش عملکرد موارد تفویض اختیار شده به کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه‌های عضو

 

 

 

 

 

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1395/11/2

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1:آیین­‌نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی

 

پیوست شماره 2: اصلاح برخی از مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

 

پیوست شماره 3: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

 

پیوست شماره 4:شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال‌تحصیلی 96-1395


پیوست شماره 5:شهریه دانشجویان دانشگاه بین‌المللی هشت کشور اسلامی
D8در سال‌تحصیلی 97-1396 


پیوست شماره 6:گزارش عملکرد موارد تفویض اختیارشده به هیأت رئیسه دانشگاه‌های عضو


پیوست شماره 7:
گزارش عملکرد موارد تفویض اختیارشده به کمیسیون دائمی هیأت امناء


پیوست شماره 8:دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده اشعه به کارکنان غیرهیأت علمی مشمول دانشگاه‌های عضو

 

 

 

 

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1395/2/1

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1:آیین­‌نامه اصلاحی اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) برای اعضای هیأت علمی

 

 

 

 

 

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1394/9/10

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 2: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی


پیوست شماره 3: آیین­‌نامه مالی و معاملاتی

 

 

 

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1394/2/5

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 2: شهریه دوره نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی در سال‌تحصیلی 95-1394


پیوست شماره3: دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس مدرسان (مدعو) معارف اسلامی

 

 

 

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1393/10/10

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 2: آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا


پیوست شماره3: دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی


پیوست شماره 4: آیین‌نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی


پیوست شماره 5: اساس‌نامه پردیس خودگردان دانشگاه بوعلی سینا

 

 

 

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1393/5/14

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره ششم، مورخه 1392/12/21

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1: آیین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه‌های عضو


پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اصلاحی استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه1392/8/12 

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی


پیوست شماره 2: آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی


پیوست شماره 3: آیین‌نامه مالی و معاملاتی


پیوست شماره 4: آیین­‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه1392/2/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ 1391/4/28

پیوست های جلسه مذکور

پیوست شماره 1: شیوه‌نامه تشویق مقالات منتشرشده در نشریات معتبر بین‌المللی و داخلی 


پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اجرایی شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در همایش‌ها و جلسات انجمن‌های علمی و تخصصی داخل کشور


پیوست شماره 3: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا


پیوست شماره 4:
دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی دانشگاه‌های عضو


پیوست شماره 5: آیین­‌نامه دوره پسادکتری

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ 1390/12/23

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ 1390/3/24