مصوبات

مصوبات هیأت امناء

مصوبات   پيوست‌ها
صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم، تاریخ 1398/12/6   پیوست شماره 1: آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی مؤسسات عضو هیأت امناء
پیوست شماره 2: اصلاحات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم، تاریخ 1398/5/2
   پیوست شماره 1: دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
پیوست شماره 2: اصلاحیه دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی مؤسسات عضو
پیوست شماره 3: شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی (حداکثر 7 پایه) به اعضای هیأت علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و مجتمع آموزش عالی نهاوند
پیوست شماره 4: شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا
پیوست شماره 5: شهریه آموزشی و رفاهی زبان‌آموزان غیربورسیه مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا
صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم، مورخه 1397/12/22 
  پیوست شماره 1: دستورالعمل نحوه پرداخت به اتباع خارجی
صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1397/5/1   پیوست شماره 1: اصلاحیه مواد 96، 97 و 98 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
پیوست شماره 2: اصلاح موادی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1396/12/14  

پیوست شماره 1: هزینه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو در همایش‌های علمی خارج از کشور
پیوست شماره 2: شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر
پیوست شماره 3: جدول جوایز نقدی مقام‌آوران مسابقات ورزشی دانشگله‌های بوعلی سینا، ملایر، صنعتی همدان و نهاوند در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی
پیوست شماره 4:
شهریه دوره‌های آموزش محور و پژوهش محور دانشگاه بین‌المللی گروه D8    

 
پیوست شماره 5:
 پیوست شماره 8:
 
پیوست شماره 9:
صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1395/11/2    پیوست شماره 2: اصلاح برخی از مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
پیوست شماره 4:شهریه ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال‌تحصیلی 96-1395
پیوست شماره 5:
شهریه دانشجویان دانشگاه بین‌المللی هشت کشور اسلامی
D8در سال‌تحصیلی 97-1396 

پیوست شماره 6:گزارش عملکرد موارد تفویض اختیارشده به هیأت رئیسه دانشگاه‌های عضو

پیوست شماره 7:گزارش عملکرد موارد تفویض اختیارشده به کمیسیون دائمی هیأت امناء
پیوست شماره 8:دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده اشعه به کارکنان غیرهیأت علمی مشمول دانشگاه‌های عضو
صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1395/2/1   پیوست شماره 1:آیین­‌نامه اصلاحی اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) برای اعضای هیأت علمی

 
پیوست شماره 2: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
پیوست شماره 3: آیین­‌نامه مالی و معاملاتی
صورتجلسه سومین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1394/2/5   پیوست شماره 2: شهریه دوره نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی در سال‌تحصیلی 95-1394
پیوست شماره3: دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس مدرسان (مدعو) معارف اسلامی
 
صورتجلسه دومین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1393/10/10   پیوست شماره 2: آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا
پیوست شماره3: دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
پیوست شماره 4: آیین‌نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی
پیوست شماره 5: اساس‌نامه پردیس خودگردان دانشگاه بوعلی سینا
صورتجلسه اولین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1393/5/14    
صورتجلسه ششمین نشست عادي از دوره ششم، مورخه 1392/12/21   پیوست شماره 1: آیین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه‌های عضو
پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اصلاحی استخدامی اعضای غیرهیأت علمی
صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه1392/8/12    پیوست شماره 1: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
پیوست شماره 2: آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

پیوست شماره 3: آیین‌نامه مالی و معاملاتی
پیوست شماره 4: آیین­‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات
صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه1392/2/20     
   
صورتجلسه چهارمین نشست عادي از دور ششم هيأت امناي دانشگاه بوعلي سينا مورخ 1391/4/28   پیوست شماره 1: شیوه‌نامه تشویق مقالات منتشرشده در نشریات معتبر بین‌المللی و داخلی 
پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اجرایی شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در همایش‌ها و جلسات انجمن‌های علمی و تخصصی داخل کشور

پیوست شماره 3: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
پیوست شماره 4: دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی دانشگاه‌های عضو
پیوست شماره 5: آیین­‌نامه دوره پسادکتری

 

صورتجلسه سومین نشست عادي از دور ششم هيأت امناي دانشگاه بوعلي سينا مورخ 1390/12/23    
صورتجلسه دومین نشست عادي از دور ششم هيأت امناي دانشگاه بوعلي سينا مورخ 1390/3/24    
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند