مصوبات

مصوبات هیأت امناء

مصوبات   پيوست‌ها
صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه 1395/2/1   پیوست شماره 1:آیین­‌نامه اصلاحی اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) برای اعضای هیأت علمی

صورتجلسه چهارمین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1394/9/10
 
پیوست شماره 2: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی
پیوست شماره 3: آیین­‌نامه مالی و معاملاتی
صورتجلسه سومین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1394/2/5  


پیوست شماره 2: شهریه دوره نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی در سال‌تحصیلی 95-1394
پیوست شماره3: دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس مدرسان (مدعو) معارف اسلامی
 
صورتجلسه دومین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1393/10/10   پیوست شماره 2: آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا
پیوست شماره3: پیوست شماره 4:
دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
آیین‌نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی
پیوست شماره 5: اساس‌نامه پردیس خودگردان دانشگاه بوعلی سینا
صورتجلسه اولین نشست عادي از دوره هفتم، مورخه 1393/5/14    
صورتجلسه ششمین نشست عادي از دوره ششم، مورخه 1392/12/21   پیوست شماره 1: آیین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه‌های عضو
پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اصلاحی استخدامی اعضای غیرهیأت علمی
صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه1392/8/12    پیوست شماره 1: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی
پیوست شماره 2: آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

پیوست شماره 1: آیین‌نامه مالی و معاملاتی
پیوست شماره 2: آیین­‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات
صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه1392/2/20     
     
     
     
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند