اعضای حقوقی دوره نهم


دکتر محمدعلی زلفی‌گل
- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری - رییس هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی شیمی آلی

ایمیل : zolfi@basu.ac.ir

تلفن : 32456502-081


داخلی : 201-202
دکتر محمد سلیمانی
- قائم مقام محترم وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه -
تحصیلات : دکتری تخصصی مخابرات ( الکترونیک فرکانس بالا)

ایمیل : soleimani@iust.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر حسین رضوان
- رییس محترم دانشگاه بوعلی سینا و دبیر هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی ایمنی شناسی انگل‌ها

ایمیل : h.rezvan@basu.ac.ir

تلفن : 38273952-081


داخلی : 411
دکتر مهدی بیات
- رییس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا -
تحصیلات : دکتری تخصصی شیمی معدنی

ایمیل : mbayat@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
سرکار خانم فرحناز صبوحی
- نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر خسرو سایوند
- رییس محترم دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی ریاضی کاربردی

ایمیل : ksayehvand@malayeru.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر امیر مؤمنی
- سرپرست محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی متالورژی

ایمیل : momeni@hut.ac.ir

تلفن : 38380660-081


داخلی :
دکتر حسین مرادی مخلص
- رییس محترم دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی

ایمیل : moradimokhles@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :

اعضای حقیقی دوره نهم


دکتر حمیدرضا حاجی بابایی
- نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین فلاحی
- نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیأت امناء -
تحصیلات : دکترای تخصصی کلام اسلامی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
آقای علیرضا قاسمی فرزاد
- نماینده محترم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو محترم هیأت امناء -
تحصیلات : دکترای تخصصی کلام اسلامی

ایمیل :

تلفن :


داخلی :
دکتر حسن ختن لو
- عضو محترم هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب

ایمیل : m.qaemi@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر مرتضی قائمی
- عضو محترم هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب

ایمیل : m.qaemi@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :

نمایشگر یک مطلب

اعضای کمیسیون دائمی دوره نهم


دکتر علی علوی نیا
- عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی مکانیک

ایمیل : alavi495@basu.ac.ir

تلفن :


داخلی :
دکتر گودرز احمدوند
- عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی زراعت

ایمیل : gahmadvand@basu.ac.ir

تلفن : 38271061-081


داخلی : 418
دکتر جلال صادقیان
- عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی مهندسی عمران

ایمیل : j.sadeghian@basu.ac.ir

تلفن : 38272899-081


داخلی : 410
دکتر سید یونس نورانی مقدم
- عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری تخصصی حقوق

ایمیل : s.nooranimoghddam@basu.ac.ir

تلفن : 38380891-081


داخلی : 406