صورتجلسه

پیوست‌ها

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1400/4/14

پیوست شماره 1: دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه محققین و مصاحبه‌گران هسته‌های گزینش کارکنان تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پیوست شماره 2: اسامی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا و صنعتی همدان، فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

صورتجلسه نشست فوق‌العاده (هم‌زمان) هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1400/2/19

پیوست شماره 1: دستورالعمل خدمت اعضای هیئت علمی به شیوه تمام‌وقت ویژه

پیوست شماره 2: اصلاح موادی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1399/12/2

پیوست شماره 1: دستورالعمل بکارگیری عضو وابسته در مؤسسه

پیوست شماره 2: آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی مؤسسات عضو هیئت امناء

پیوست شماره 3: دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

پیوست شماره 4: شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا در سال‌تحصیلی 1398-99

پیوست شماره 5: رشته های موردنیاز مؤسسات عضو برای جذب اعضای هیئت علمی از طریق فراخوان

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیئت منای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1399/5/21

پیوست شماره 1: دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

پیوست شماره 2: تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه بین‌المللی 8 کشور اسلامی (گروه D8) و دانشگاه بوعلی سینا

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره هشتم هیئت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1398/12/6

پیوست شماره 1: آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی مؤسسات عضو هیئت امناء

پیوست شماره 2: اصلاح مواردی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی: 1-دانشگاه بوعلی سینا؛ 2-دانشگاه ملایر؛ 3-دانشگاه صنعتی همدان؛ 4-دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی و 5-مجتمع آموزش عالی نهاوند

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره هشتم، مورخه ۱۳۹۸/۵/۲

 

پیوست شماره ۱: دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

پیوست شماره ۲: اصلاحیه دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی مؤسسات عضو

پیوست شماره ۳: شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی (حداکثر ۷ پایه) به اعضای هیأت علمی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی و مجتمع آموزش عالی نهاوند

پیوست شماره ۴: شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه دانشگاه بوعلی سینا

پیوست شماره ۵: شهریه آموزشی و رفاهی زبان‌آموزان غیربورسیه مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی سینا

 

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هشتم، مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 

پیوست شماره ۱: دستورالعمل نحوه پرداخت به اتباع خارجی

 

صورتجلسه نهمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

 

پیوست شماره ۱: اصلاحیه مواد ۹۶، ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

پیوست شماره ۲: اصلاح موادی از آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

صورتجلسه هشتمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

 

پیوست شماره ۱: هزینه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های عضو در همایش‌های علمی خارج از کشور

پیوست شماره ۲: شرایط اختصاصی اعطای پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ملایر

پیوست شماره ۳: جدول جوایز نقدی مقام‌آوران مسابقات ورزشی دانشگله‌های بوعلی سینا، ملایر، صنعتی همدان و نهاوند در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی

پیوست شماره ۴: شهریه دوره‌های آموزش محور و پژوهش محور دانشگاه بین‌المللی گروه D۸   

صورتجلسه هفتمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۶/۴/۳۱

 

پیوست شماره ۲: آیین‌نامه حق‌التعلیم مربیان ورزشی و حق‌المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه‌های عضو

پیوست شماره ۳: گزارش عملکرد موارد تفویض اختیار شده به کمیسیون دائمی هیأت امناء و هیأت رئیسه دانشگاه‌های عضو

پیوست شماره ۴: موارد مالی آیین‌­نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشگاه­ بوعلی سینا

پیوست شماره ۵:آیین‌نامه اعطای پایه تشویقی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های بوعلی سینا، سید جمال‌الدین اسدآبادی و نهاوند

پیوست شماره ۶:آئین‌نامه  اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های صنعتی همدان و نهاوند

پیوست شماره ۷: هزینه شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در همایش‌های علمی خارج از کشور

پیوست شماره ۸: شهریه­ دوره پژوهش محور دانشگاه بین­‌المللی گروه  در سال­‌تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

پیوست شماره ۹:شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیربورسیه دانشگاه ملایر در سال‌­تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

پیوست شماره ۱۰: تشکیلات تفصیلی مدیریت سبز، فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

 

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۵/۱۱/۲

 

پیوست شماره ۱:آیین­‌نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی

پیوست شماره ۲: اصلاح برخی از مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

پیوست شماره ۳: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی آموزشی دانشگاه‌های عضو هیأت امناء

 

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۵/۲/۱

 

پیوست شماره ۱:آیین­‌نامه اصلاحی اعتبار ویژه پژوهشی (Grant) برای اعضای هیأت علمی

  

 

 

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۴/۹/۱۰

 

پیوست شماره ۲: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

پیوست شماره ۳: آیین­‌نامه مالی و معاملاتی

 

 

صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۴/۲/۵

 

پیوست شماره ۲: شهریه دوره نوبت دوم کلیه مقاطع تحصیلی در سال‌تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

پیوست شماره۳: دستورالعمل پرداخت حق‌التدریس مدرسان (مدعو) معارف اسلامی

 

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

 

پیوست شماره ۲: آیین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا

پیوست شماره۳: دستورالعمل نحوه تعیین حق مدیریت روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

پیوست شماره ۴: آیین‌نامه انتشار و نظارت بر نشریات علمی

پیوست شماره ۵: اساس‌نامه پردیس خودگردان دانشگاه بوعلی سینا

 

 

صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره هفتم، مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۴

   

 

صورتجلسه ششمین نشست عادی از دوره ششم، مورخه 1392/12/21

 

پیوست شماره 1: آیین‌نامه جذب و بکارگیری اعضای هیأت علمی بازنشسته و نخبگان علمی و صنعتی در واحدهای پژوهشی وابسته به دانشگاه‌های عضو

پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اصلاحی استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

 

صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه 1392/8/12

 

پیوست شماره 1: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

پیوست شماره 2: آیین­‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

پیوست شماره 3: آیین‌نامه مالی و معاملاتی

پیوست شماره 4: آیین­‌نامه سازمان‌دهی و تشکیلات

 

 

صورتجلسه نشست فوق‌العاده، مورخه 1392/2/20

 

 

 

صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1391/12/21 

 

 

 

صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخه 1391/4/28

 

پیوست شماره 1: شیوه‌نامه تشویق مقالات منتشرشده در نشریات معتبر بین‌المللی و داخلی 

پیوست شماره 2: آیین­‌نامه اجرایی شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا در همایش‌ها و جلسات انجمن‌های علمی و تخصصی داخل کشور

پیوست شماره 3: دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

پیوست شماره 4: دستورالعمل اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی دانشگاه‌های عضو

 

صورتجلسه سومین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ 1390/12/23

 

 

 

صورتجلسه دومین نشست عادی از دور ششم هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا مورخ 1390/3/24